תקנון לימודים:

1. מבנה התוכנית מפורט בדף התוכנית ממנה בוצעה הרכישה.
2. התוכנית כוללת שיעורים שהוקלטו מראש, בין אם בכיתה עם תלמידים ובין אם בסטודיו מול מצלמה.
3. הלקוח יצפה בשיעורים בזמנו החופשי ובאחריותו בלבד.

B. קיום התוכנית
1. מכללת תוצאות רשאית להודיע כי אין באפשרותה לקיים את התוכנית,במקרה כזה יוחזר כספו של התלמיד . כמו כן רשאית מכללת תוצאות לשנות את התוכנית כפי שתמצא לנכון, שעה ששינויים אלו יובאו לידיעת התלמיד זמן סביר מראש.
2. אין מכללת תוצאות אחראית על השתתפות התלמיד בתוכנית, הצפייה בתוכנית ובחומריה הינה על אחריותו של התלמיד בלבד.

C. תשלום שכר הלימוד ותנאי התשלום
1. המשתתף מתחייב לשלם למכללת תוצאות ח"פ 515483345, את מלוא הסכום עבור הקורס לפי תנאי התשלום שסוכמו והובהרו בשיחה עם נציגי המכללה ו/או בדף הפירוט שממנו בוצעה הרכישה.

D. נוהל ביטול הרשמה ללימודים
במידה והמשתתף מעוניין לבטל את הרשמתו ללימודים, יעשה זאת בכתב בלבד מול אחד מנציגי המכללה.
החזר כספי יינתן על פי התנאים הבאים:
1. בגין ביטול הרשמה בתוך 14 יום ממועד הרכישה – יינתן החזר מלא בניכוי 350 ₪ דמי רישום וטיפול.
2. לא יתאפשר ביטול עסקה לאחר 14 יום מיום ביצוע העסקה.

מכללת תוצאות רשאית להפסיק את השתתפות התלמיד בקורס, באם אחד מהתשלומים לא יפרע.
קודם לכן, תתריע מכללת התוצאות בפני התלמיד על כך ותאפשר לו להסדיר את התשלומים.

הצהרה
אני מאשר/ת ומצהיר/ה, כי אני בן/ת 18 או יותר, לא ידועה לי כל סיבה שבגינה אינני יכול/ה להשתתף בתוכנית ואני בוחר/ת להשתתף בתוכנית מרצוני החופשי.
אני מודע/ת להתחייבויות שאני נוטל/ת על עצמי בהשתתפות בתוכנית וכן אני מאשר/ת כי השתתפותי בתוכנית הינה באחריותי הבלעדית.
בנוסף, הנני מתחייב/ת למלא אחר כל נהלי המכללה כעת ואשר יקבעו במשך כל זמן לימודיי במכללה, לרבות נוהל ביטול רישום ללימודים, ולשלם את שכר הלימוד בגובה שנרשם מראש.
הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמילאתי בטופס הרישום הם נכונים ומדוייקים.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אלינו תמיד בטלפון 073-7373778.
בברכה ובהצלחה
מכללת תוצאות- המכללה המובילה בישראל ללימודי NLP